Per 1 januari 2024 stopt Martijn Rol als voorzitter van de Kanopolocommissie van het Watersportverbond. Helaas is het niet gelukt om een opvolger te vinden. Dit betekent echter niet dat Kanopolo of de Commissie stil staat. Voor de volledigheid een overzicht van de structuur van Kanopolo in Nederland en een korte toelichting daarop. De Kanopolocomissie heeft als doelstelling om de sport Kanopolo in ons land te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Belangrijkste pijlers zijn: i) Topsport, ii) Breedtesport en iii) het organiseren van het Nederlands Kampioenschap. Voor 2024 is dit als volgt gestructureerd:

i) Topsport. Er zijn vier Oranje selecties actief: Heren, Dames, Dames Onder 21 jaar en Heren Onder 21 jaar. Elke selectie heeft zijn eigen coachingsstaf. Voor de Junioren en Damesselecties is dit ingevuld. Voor de Heren zijn we nog op zoek naar minimaal een tweede trainer/coach. Zie voor een overzicht van de huidige selecties en hun trainingstaf: Oranje – Kanopolo.nl. Voor 2024 staat het WK in China op de agenda. Dit WK geldt tevens als kwalificatietoernooi voor de Wereldspelen in 2025. Coordinatie van Topsport ligt bij Jacques Webbers. Hij wordt daarbij mede ondersteund door de accountmanager Peddelsport van de Bond, Charlotte Bakkes. Op 12 december jl. is een brainstormsessie georganiseerd met diverse (oud) coaches en internationals, over de toekomst van topsport kanopolo. De uitkomsten hier van worden vertaald naar een concreet toekomstplan en ‘roadmap’ om de ambities te bereiken. Op termijn streven we naar de vorming van een Werkgroep Topsport om de taken van Jacques over te nemen.

ii) Breedtesport. Recent is Derk Kuper, voorheen commissielid kanopolo van de succesvolle kanopolo-vereniging Deventer, gestart als coordinator Breedtesport Kanopolo. Hij heeft al een kort visiedocument opgesteld, een inventarisatie uitgezet richting alle verenigingen en een appgroep gevormd met vertegenwoordigers van de kanopolo- verenigingen. Zie voor meer informatie en contactgegevens:
– visie Breedtesport 
– vragenlijst Breedtesport voor verenigingen

iii) Nederlands Kampioenschap. Recent is de nieuwe Werkgroep NK gestart. Jens Schulte en Alex Riedijk vormen de formele organisatie van het NK. Zij worden ondersteund door Danny Buis, Hoofd Scheidsrechters, en Michiel Boonacker, Hoofd Materiaalcontrole. Zie Inschrijven – Kanopolo.nl voor meer informatie over de opzet, plannen en data voor het NK in 2024. Heb je vragen of opmerkingen, de NK organisatie is het beste te bereiken via NK@kanopolo.nl.

De Commissie zoekt dus nog een nieuwe voorzitter, ook worden er nog mensen gezocht om deze website en social media te beheren. Mensen die geinteresseerd zijn, neem gerust contact op met een van de commissieleden of de Bond via het mailadres van Charlotte Bakkes (Charlotte.Bakkes@watersportverbond.nl). Zie voor meer informatie over de vacature van voorzitter: Gezocht: Voorzitter commissie – Kanopolo.nl

Categorieën: verenigingnieuws