Periodiek organiseert de commissie curcusdagen voor (beginnende) scheidsrechters om daar de spelregels en theorie te leren. Van deelnemers wordt verwacht dat ze bekend zijn met de ICF regels (terug te lezen op onze pagina Spel & Wedstrijdreglementen). Tevens wordt verwacht dat ze op diverse toernooien na de cursus ervaring op gaan doen als scheidsrechter zodat ze tijdens het NK in de praktijk getoetst kunnen worden.

Indeling
Samen met het Watersportverbond en het NOC*NSF zijn formele functieprofielen ontwikkeld aan de hand waarvan scheidsrechters Kanopolo ingedeeld kunnen worden in een niveau. Er zijn drie niveaus, samengevat houden de niveaus het volgende in:
– niveau 2: scheidsrechter met basis kennis van de regels en in staat om een wedstrijd in de 2e/3e klasse te leiden
– niveau 3: scheidsrechter met uitgebreide kennis van de regels en voldoende ervaring om een wedstrijd in de 1e klasse te leiden
– niveau 4: ervaren scheidsrechter met uitgebreide kennis van de regels, capabel om wedstrijden inde hoofdklasse te leiden en in staat om scheidsrechters van een lager niveau te begeleiden.
De volledige omschrijving van de functieprofielen zijn voor geïnteresseerden bij ons op te vragen.

Meer vragen, mail naar martijn.rol@kanopolo.nl