De kanopolocommissie van het Watersportverbond staat opgesteld om de sport Kanopolo te ondersteunen en te ontwikkelen. 

Samenstelling commissie: 

– Glenn Mensink,
van kanovereniging Zwetplassers Wormer
– Martijn Rol,
van kanovereniging Odysseus Alkmaar
– Danny Buis,
Hoofdscheidsrechter NK Kanopolo
– Jacques Webbers,
van kanovereniging Rijnland Leiderdorp
– Martijn de Vries,
van kanovereniging Michiel de Ruyter Uithoorn
– Joris Heesakkers,
van kanovereniging Helmvaarders Helmond


Ambities van de commissie, geformuleerd begin 2019. 

– meer focus voor ‘breedtesport’
Dit in de vorm van betere ondersteuning van nieuwe/startende verenigingen vanuit de commissie/bond. De bond als het startpunt voor nieuwe teams/clubs die willen beginnen. Slechts een klein deel van alle kanoclubs hebben een kanopolo-team, ook zijn er veel verenigingen met een aantal kanopolospelers echter te weinig om een team te vormen. Kortom, potentie genoeg om de sport te laten groeien. Denk verder aan concreet stappenplan, betere informatie (online) over hoe kom je aan materiaal/trainingsmateriaal, opleidingen voor trainers/coaches, informatie over subsidies voor investeringen, etc.. Maar ook meer ‘zichtbaarheid’ van de commissie: verenigingen moeten weten wie ze waar voor kunnen benaderen, wie in de commissie zit, waar informatie te halen is, wat de bond voor hen kan doen.

– Verdere professionalisering NK
Het NK geldt als de maatstaf voor toernooien en moet spelers/teams stimuleren om het allerhoogste te willen bereiken. Organisatie staat, maar kan altijd beter. O.a. richtlijnen mbt keuzes/aanbesteden locaties online, aanbieden opleidingen voor trainers/coaches, sturing/coaching van officials (wedstrijdjury, lijnrechters, scheidsrechtersopleiding), meer sturing op materiaalcontrole, nieuwe klassen (zoals komend jaar de O14), stimuleren ontwikkeling Damesklasse. Kortom, ook hier kansen genoeg.

– Verbeteren topsport
Oranje doet internationaal mee voor de prijzen op WK en EK. Het hoogste podium voor elke speler om te bereiken. Om structureel met de top mee te kunnen doen is verdere verbetering van de topsportorganisatie nodig. De eerste twee genoemde punten (verbeteren breedtesport en NK) zal op termijn moeten leiden tot een bredere groep van spelers waaruit Oranje kan putten, maar ook tot meer (gekwalificeerde) coaches. Daarnaast aandacht voor zaken die zeker nog beter kunnen: sponsors, PR, communicatie, ondersteuning coaches.