Spelregels
Het ICF spelreglement vormt het belangrijkste onderdeel om wedstrijden goed te laten verlopen. Zie voor het officiële, Engelstalige document met daarin alle spelregels de ICF site: ICF Competition Rules 

De Nederlandstalige vertaling download je hier: https://www.kanopolo.nl/spelregels-aangescherpt/

Begin 2023 is een scheidsrechtersinstructie gegeven voor startende scheidsrechters. De presentatie met daarin uitgebreid uitleg en allerlei foto’s met voorbeelden van overtredingen, is nu te downloaden:
ICF-kanopolo-regels-2023 2023 presentatie regels kanopolo


Nederlands Kampioenschap
(1) Wedstrijdreglement

Het formele Watersportverbond wedstrijdreglement voor NK en toernooien. In dit reglement zijn alle regels vast gelegd rondom deelname aan de Nederlandse kampioenschappen en/of toernooien. Check: wedstrijdreglementen kanosport op de site van het Watersportverbond

(2) Materiaalcontrole
Om de regels rondom materiaalcontrole te verduidelijken heeft de commissie de volgende nota opgesteld welke sinds 2016 leidend is voor alle eisen m.b.t. spelersmateriaal tijdens het Nederlands Kampioenschap. Zie Materiaalcontrole NK Kanopolo 2016-2017 DEFINITIEF

(3) Sancties
Teams die structureel de regels met betrekking tot materiaalcontrole (en in brede zin de regels met betrekking tot deelname aan het NK) overtreden, kunnen sancties worden opgelegd. Zie hier voor het document Toelichting sanctiebeleid