Op 25 november organiseerde de Kanopolocommissie van het Watersportverbond haar periodiek ledenoverleg. Een kort overzicht van de belangrijkste zaken besproken.

De volgende verenigingen waren met een afvaardiging vertegenwoordigd: Rijnland, Odysseus, Het Anker, Deventer, Windhappers, Trekvogels, Waterwolf, Helmvaarders, Michiel de Ruyter, Keistad.

Toekomst & Commissie
Er is uitgebreid gesproken over de lange termijn ambities van de commissie, de wensen van de verenigingen en de potentie van de sport. Om hier invulling aan te geven is de Commissie op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een bijdrage willen leveren. Zo stopt voorzitter Martijn Rol aan het einde van het jaar en zoeken we nog opvolging. Zie hierna de presentatie van het ledenoverleg met uitgebreide opzet van commissie en de vacature voor de voorzittersrol. Zoals nu zaken er voor staan hebben we in 2024 een nieuwe NK organisatie, staat de structuur voor Topsport naar behoren en werken we aan verdere ontwikkeling van de werkgroep Topsport. Een nieuwe coordinator voor Breedtesport is opgestaan, maar we zoeken hier voor nog steeds mensen ter ondersteuning (zie volgende punt). Verder zijn we bezig om een werkgroep Sponsoring te vormen. Maar de rol van voorzitter komt spoedig vacant en die is toch best cruciaal voor het overzicht houden en aansturen van de diverse activiteiten. Kortom, nogmaals de oproep: mensen die geinteresseerd zijn en aan het profiel voldoen (zie presentatie), meld je aan!
presentatie ledenoverleg

Breedtesport
Positief is dat Derk Kuper van Deventer instapt om de Breedtesport activiteiten te coordineren. Diverse aanwezige verenigingen hebben zich vervolgens spontaan aangemeld voor de (whatsapp) groep die Derk heeft opgericht om voortaan informatie met elkaar te delen. In de bijlage beschrijft Derk zijn visie op Breedtesport en de plannen die hij heeft. Wil je als vereniging meedoen, meld je dan bij Derk. Zie ook de vragenlijst hieronder, met verzoek aan alle verenigingen om die in te vullen en op te sturen naar Derk zodat hij goed in beeld krijgt hoe de sport er nu voorstaat en welke stappen nodig zijn om de sport in de breedte verder te ontwikkelen.
visie Breedtesport
vragenlijst Breedtesport voor verenigingen

Nederlands Kampioenschap
Tenslotte is er ook een nieuwe NK organisatie. Alex Riedijk en Jens Schulte gingen met de deelnemers in gesprek over wensen van de verenigingen en de ambities van de organisatie zelf. Daarnaast werden de eerste inzichten van de enquete die is uitgezet onder de verenigingen, gedeeld en besproken.

Aandachtspunten met betrekking tot het NK in 2024:
NK organisatie blijft zich inzetten voor verdere ontwikkeling van het Dames NK. Er wordt gericht op het organiseren van een speeldag in april waarbij ook ingezet wordt op het werven van verenigingen die dit jaar nog niet meededen en op het aanmoedigen van individuele speelsters (die bij hun club geen damesteam hebben) om mee te doen met een gelegenheids-mixteam. Verder zal er weer een NK voor Jeugd georganiseerd worden, komend jaar met een eerste speeldag in juni en een vervolg gelijk met de rest van de Klassen in september.
Het tweede speelweekend van september wordt met een week vervroegd (nieuwe data: 7-8 september) in verband met de aankondiging vanuit de ECA dat in het oorspronkelijke weekend (14-15 september) de ECC (Clubkampioenschappen) georganiseerd gaat worden. Ook zal het play-off speelschema gecontinueerd worden met in de hoogste drie Klassen max 8 deelnemende teams per Klasse. Tenslotte zal het inschrijfgeld verhoogd worden om zo de toenemende kosten voor organisatie en organiserende verenigingen op te vangen.

Zie voor alle informatie de notitie NK 2024 Aankondiging

— einde verslag —

Categorie├źn: verenigingnieuws