You are here
Home > Posts tagged "Evaluatie"

Evaluatie seizoen 2016

Op dinsdag 13 december is de kanopolocommissie van het Watersportverbond bij elkaar gekomen om het afgelopen jaar te evalueren. Hieronder vindt de geïnteresseerde lezer een samenvatting van hetgeen besproken is die avond. Voor vragen of opmerkingen kan de commissie uiteraard benaderd worden. Vergadering 13 december 2016 Aanwezig: Martijn Rol (vz + not), Hans

Top