Spelreglement

Het spelreglement vormt het belangrijkste onderdeel om wedstrijden goed te laten verlopen.
Check de volgende pdf voor alle kanopolo-regels (Nederlands): ICF-Kanopolo-regels-Nederlands-1.0.pdf

Het originele, Engelse, ICF spelreglement is ook terug te vinden op de website van de ICF: http://www.canoeicf.com/technical-information

Om de regels rondom materiaalcontrole te verduidelijken heeft de commissie de volgende nota opgesteld welke leidend is voor alle eisen m.b.t. spelersmateriaal tijdens het Nederlands Kampioenschap.
Materiaalcontrole NK Kanopolo 2016-2017 DEFINITIEF