NK Wedstrijdreglement
Het formele Watersportverbond wedstrijdreglement voor NK en toernooien. In dit reglement zijn alle regels vast gelegd rondom deelname aan de Nederlandse kampioenschappen en/of toernooien. Check: wedstrijdreglement kanopolo voor NK en toernooien 2017. 

Voor meer informatie over de opzet van het NK en de wijze waarop de competitie wordt vorm gegeven : competitie opzet NK Kanopolo 2018 en verder


Materiaalcontrole

Om de regels rondom materiaalcontrole te verduidelijken heeft de commissie de volgende nota opgesteld welke sinds 2016 leidend is voor alle eisen m.b.t. spelersmateriaal tijdens het Nederlands Kampioenschap. Zie Materiaalcontrole NK Kanopolo 2016-2017 DEFINITIEF


Spelregels

Het ICF spelreglement vormt het belangrijkste onderdeel om wedstrijden goed te laten verlopen. In november 2018 is door het ICF Congres een groot aantal wijzigingen goedgekeurd in de spelregels. Deze gaan in per 1 januari 2019. Zie voor het officiële, Engelstalige document met daarin alle spelregels hier: https://www.canoeicf.com/sites/default/files/canoe_polo_competition_rules_2019_after_congress.pdf

Op de ICF site is eveneens een presentatie toegevoegd met toelichting op de diverse wijzigingen. Zie https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2019_rule_changes_interpretations_-_canoe_polo.pdf

 

Nederlandse vertaling van de ICF regels

De ICF spelregels zijn vertaald naar het Nederlands, hierin zijn de veranderingen per 1 januari 2019 in opgenomen. De vertaling is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt, mochten lezers toch fouten constateren laat dit dan s.v.p. weten. De Engelse, officiële spelregels zijn altijd leidend ten opzichte van de Nederlandse vertaling.  

NL vertaling: ICF – kanopolo regels – april 2019 versie 1.1