De Werkgroep Materiaalcontrole zoekt voor het NK vrijwilligers die willen helpen met materiaalcontrole. De werkgroep is vorig jaar gevormd om tijdens het NK controles uit te voeren en zo teams te controleren op de kwaliteit van hun materiaal. Daarbij staan veiligheid en uniformiteit centraal. De controles vinden plaats tijdens de weekenden van het NK (dit jaar in mei, juni en september).

Het streven is om de werkgroep te laten bestaan uit een representatieve groep (oud)spelers van aan het NK deelnemende teams. Momenteel bestaat de werkgroep uit Arie van Leeuwen (Windhappers), Michiel Boonacker (Michiel de Ruyter), Michiel Verhoef (Windhappers), Onno Könemann (Rijnland) en Tim Boekee (Odysseus/Windhappers).

Wil jij ook een bijdrage leveren aan het succes van het NK en er op toe zien dat spelers veilig kunnen deelnemen? Meld je dan nu aan bij martijn.rol@kanopolo.nl

Zie ook de richtlijnen voor materiaalcontrole.

Categorieën: Nieuws