Kanopolo is een dynamische balsport met veel groeipotentieel, het spreekt zowel jongeren als volwassenen aan die anders dan anders willen zijn en houden van actie, water, scoren en in teamverband grenzen willen verleggen. Elke kanovereniging in Nederland zou kanopolo moeten willen aanbieden om jongeren te binden en hun clubs toekomstbestendig te houden. Onze ambitie is dan ook om de groei van kanopolo te stimuleren, zowel in de breedte als in de top.

  • In de breedte: groei van het aantal kanoverenigingen waar in competitieverband kanopolo wordt gespeeld.
  • In de top: groei van het niveau op de verenigen zodat hun clubteams, en in het verlengde de Oranje selecties, op de internationale toernooien met de top meedoen.

Om dit te realiseren, hebben we een 3 stappen plan: i) stimuleren breedtesport, ii) versterken topsport en iii) vergroten van het Nederlands kampioenschap. Zie de verdere uitwerking in ons toekomstplan

Om deze plannen te realiseren hebben we meer mensen nodig om aan concreet aan de slag te gaan. Mensen om zowel de commissie vorm te geven en de coördinatie op bepaalde activiteiten te verzorgen, maar ook mensen om uitvoerende taken op te pakken. In het toekomstplan wordt de structuur van de commissie en de onderliggende werkgroepen incl. functieprofiel uitgewerkt.

We werken straks met 5 functies:
i) voorzitter (stuurt ook werkgroep PR & Communicatie aan),
ii) coördinator sponsoring,
iii) coördinator breedtesport,
iv) coördinator topsport en
iv) de coördinator NK.
Waarbij elke coördinator formeel lid is van de commissie en vervolgens een gelijknamige werkgroep aanstuurt van vrijwilligers. Voor de diverse functies hebben we een profiel opgesteld van taken en wie we zoeken. Voor elke vrijwilligersfunctie in een werkgroep hebben we dat ook gedaan. Mensen die na lezen van het toekomstplan geïnteresseerd zijn en een rol willen spelen – neem gerust contact met de commissie op! Komende winter zullen we ook zelf mensen gaan benaderen.

Voor vragen en contact: martijn.rol@kanopolo.nl

Categorieën: verenigingnieuws