Afgelopen zaterdag zijn tientallen leden van kanopoloverenigingen in Nederland bij elkaar gekomen tijdens de Landelijke Kanodag in het Huis van de Sport in Nieuwegein, om met de Kanopolocommissie van de bond te sparren over de toekomst van onze sport. Onderwerpen waren: waar staat de sport nu, waar willen we met de sport heen en vervolgens is er over drie thema’s een brede discussie gevoerd: het NK, breedtesport en topsport.

Belangrijkste punten die zijn besproken:
– er is bij de verenigingen behoefte aan meer ondersteuning op breedtesport (werving van nieuwe leden, kennis over training geven, kennis over hoe kanopolo als beginnende club op te zetten, etc.).
Om hier verder invulling aan te geven is Michiel Verhoef van Natsec opgestaan en toegetreden tot de commissie als coördinator breedtesport. Aansluitend aan de sessie is er met diverse verenigingen gesproken om te komen tot een bredere, landelijke aanpak. Voorgesteld werd o.a. het ontwikkelen van ‘F-jes Kanopolo’ om de drempel voor de allerjongsten om te gaan kanopoloen te verlagen, het verspreiden van kennis via o.a. www.kanopolo.nl, deelname aan de jaarlijkse schoolkampioenschappen van het Watersportverbond en meer (zie bijgevoegd verslag).
– het NK wordt in de huidige structuur gewaardeerd, echter is een sterke afhankelijkheid van Joris Heesakkers als hoofdorganisator. Feitelijk is er behoefte aan extra vrijwilligers die Joris kunnen helpen. Vanuit de deelnemers stond echter niemand op. Wel is het voorstel om te kijken of er een samenwerking met het CIOS gezocht kan worden. Oproep blijft echter dat de commissie meer vrijwilligers nodig heeft; o.a. voor PR, materiaalcontrole en het overall realiseren van een hoger niveau NK.
– topsport; er is een zeer reële kans dat de sport in 2020 als ’testsport’ op de Olympische spelen van Tokio te zien zal zijn en dat de sport vervolgens in 2024 als volwaardige sport deel zal nemen. Komend jaar wordt hierin de definitieve keuze gemaakt door IOC en ICF. Vooralsnog is er vooral behoefte aan extra gelden aangezien de spelers de komende jaren naar dure toernooien (WK’s in Italië en Canada) moeten. Aansluitend aan de sessie hebben de bondscoaches van alle vier de selecties en topsportcoordinator Jacques Webbers overlegd hoe het niveau in NED te verhogen aangezien met name bij de heren het contact met de internationale top verloren is.

Overall oproep: de commissie blijft behoefte houden aan extra vrijwilligers, met name voor ondersteuning organisatie NK, het werven van sponsoring/gelden voor de selecties, het realiseren van een betere PR voor de sport en voor breedtesport-activiteiten. Wil je hierover meer weten; neem dan contact op met de commissie (Martijn Rol: 06-14388885 of mail: mwmrol@hotmail.com).

Bijlagen:
– presentatie van de sessie presentatie voor 7 november landelijke kanodag
– compleet verslag verslag – Landelijke Kanodag 2015

 

Categorieën: Nieuws