Uitnodiging voor diegene die de scheidsrechterscursus in februari willen volgen en informatie over de nieuwe indeling van scheidsrechters. 

Wat: scheidsrechterscursus kanopolo
Wanneer: zaterdag 11 februari, van 9 – 16 uur
Locatie: Huis van de Sport in Nieuwegein
Voor wie: beginnende scheidsrechters en/of scheidsrechters niveau 2 (zie toelichting op niveaus hier onder), maar ook ervaren scheidsrechters niveau 3 die weer een opfriscursus willen
Hoe: theoriecursus van 1 dag; gevolgd door praktijkexamen tijdens het NK 2017

Van deelnemers wordt verwacht dat ze bekend zijn met de ICF regels (Nederlandse versie te downloaden op deze pagina, Engelse versie op www.canoeicf.com). Tevens wordt verwacht dat ze op diverse toernooien na de cursus ervaring op gaan doen als scheidsrechter zodat ze tijdens het NK in de praktijk getoetst kunnen worden.

Toelichting op niveau indeling:
Samen met het Watersportverbond en het NOC*NSF zijn formele functieprofielen ontwikkeld aan de hand waarvan scheidsrechters Kanopolo ingedeeld kunnen worden in een niveau. Er zijn drie niveaus, samengevat houden de niveaus het volgende in:
– niveau 2: scheidsrechter met basis kennis van de regels en in staat om een wedstrijd in de 2e/3e klasse te leiden
– niveau 3: scheidsrechter met uitgebreide kennis van de regels en voldoende ervaring om een wedstrijd in de 1e klasse te leiden
– niveau 4: ervaren scheidsrechter met uitgebreide kennis van de regels, capabel om wedstrijden inde hoofdklasse te leiden en in staat om scheidsrechters van een lager niveau te begeleiden.
De volledige omschrijving van de functieprofielen zijn voor geïnteresseerden bij ons op te vragen. 

In document overzicht-scheidsrechters een overzicht van alle scheidsrechters van afgelopen NK. De hoofdscheidsrechter van het NK heeft getracht iedereen in te delen op een van bovengenoemde niveau’s. Een deel van de scheidsrechters zijn nog niet ingedeeld en moeten  nog beoordeeld worden (deze staan in het overzicht als ’te beoordelen’).

De cursus van 11 februari en de daarop volgende praktijk examen is bedoeld voor de scheidsrechters die beginnen met fluiten (en wellicht nog helemaal niet in de lijst staan) alsmede voor scheidsrechters die nu ingedeeld staan op niveau 2 en door willen stromen naar niveau 3. Afhankelijk van je praktijkexamen wordt je na het NK ingedeeld in niveau 2 of niveau 3.

Voor scheidsrechters die ingedeeld staan op niveau 3 en door willen stromen naar niveau 4, daar wordt nog een apart programma voor ontwikkeld. Daarnaast willen we kijken hoe we de scheidsrechters van niveau 4 kunnen stimuleren om nog beter te worden.

Mocht je mensen missen in de lijst: mail ons dan.

Aanmelden voor de cursus?
Mail je naam en teamnaam, plus je mobiele nummer naar mwmrol@hotmail.com

Martijn Rol, Hoofdscheidsrechter NK

Sytse van der Zwan, Opleidingen kanopolocommissie 

Categorieën: Nieuws