Eerder dit jaar organiseerde de Kanopolocommissie een bijeenkomst voor alle verenigingen om hen mee te nemen in onze plannen voor de toekomst. Vervolgens is het even stil gebleven vanwege de start van het seizoen en de vele toernooien en en activiteiten die daardoor de aandacht van de commissie vroegen. Onder andere zijn er twee speelweekenden van het NK georganiseerd, zijn er twee internationale toptoernooien met HIT en de Amsterdam Open georganiseerd, is er een theoriecursus voor beginnende scheidsrechters gehouden en gaan er komende maand weer 4 Oranje selecties naar het EK in Coimbra, Portugal.

Van de week is de commissie bij elkaar gekomen om de plannen met betrekking tot Breedtesport verder uit te werken. Concreet gaan we de komende tijd de volgende zaken oppakken

Doel van Breedtesport is het vergroten van het aantal verenigingen waar kanopolo beoefend wordt. We zien twee doelgroepen: kanoverenigingen met net aan 1 team (of waar recent nog kanopolo is gespeeld, maar nu geen teams meer zijn) en kanoverenigingen waar geen kanopolo wordt gespeeld. De eerste doelgroep heeft onze prio.

We willen deze verenigingen helpen met:

  • De juiste informatie beschikbaar. Er zal nog een enquête onder de verenigingen volgen welke informatie men mist of minimaal nodig acht. Ook willen we verenigingen actiever op de hoogte houden en blijven betrekken via een nieuwsbrief.
  • Veld/spelersmateriaal beschikbaar. We denken onder andere aan doeltjes, boten, peddels, helmen, zwemvesten, etc., die voor een beginnende verenging tijdelijk te leen zijn. De commissie gaat leveranciers benaderen om te kijken of sponsoring hier van mogelijk is. Ook gaan we onderzoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn.
  • Aanbieden trainersopleiding. Momenteel is de bond bezig met een opleiding voor meerdere kano-disciplines. Kanopolo zal hierop aanhaken.

Een en ander zal de komende maanden verder worden uitgewerkt zodat begin 2020 bovenstaande punten gerealiseerd zijn. Voor vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met de commissie via martijn.rol@kanopolo.nl

Categorieën: verenigingnieuws