Het huishoudelijke reglement voor de NK Kanopolo is gepubliceerd. Tot voor kort werkte de NK organisatie met een reglement dat dateerde van 2005 toen de kampioenschappen nog door de Kanobond werd georganiseerd. Na de integratie van de Kanobond in het Watersportverbond is er nooit een nieuw reglement opgesteld, wat echter wel had moeten gebeuren. Dit is bij dezen ingehaald. Een aantal zaken die de aandacht vragen:
– een club kan een team in de hoogste klasse niet zo maar terug trekken terwijl de club nog teams in lagere klassen heeft spelen. In beginsel dienen er dan spelers van de lager geplaatste teams door te stromen naar het hoger geplaatste team.
– een club kan in beginsel met niet meer dan 2 teams in 1 klasse uitkomen
– een club die twee teams in 1 klasse heeft spelen, kan spelers tussen deze beide teams niet wisselen.

Zie alle regels en toelichting in het Reglement

Categorieën: Nieuws