Nog een kleine week en het NK Kanopolo 2017 begint! In het weekend van 13 en 14 mei spelen op zaterdag de Eerste en Derde klasse en op zondag de Hoofdklasse en Tweede klasse op de velden bij kanovereniging Michiel de Ruyter in Uithoorn. De organisatie vraagt alle deelnemende teams om de week die nog resteert tot aan de 13e te gebruiken om het vaarmateriaal ‘NK-waardig’ te maken. Gedurende het NK zal de organisatie steekproefsgewijs teams controleren op hun materiaal. Deze steekproeven worden uitgevoerd door de Werkgroep Materiaalcontrole. De werkgroep is samengesteld uit spelers/coaches van diverse verenigingen, o.a. MdR, Groningen, KVSO, Rijnland en Viking Venlo zijn vertegenwoordigd. Exacte invulling en opzet hoe de steekproeven uitgevoerd gaan worden is nu nog niet bekend, maar er zal vooral focus zijn op 1) veiligheid en 2) uniformiteit.

Check verder deze Nota inzake Materiaalcontrole

Aandachtspunt Veiligheid –> wat vaak fout gaat en niet geaccepteerd zal worden:
– schermen van helmen die doorgeroest zijn of los zitten
– peddels met scherpe randjes door o.a. onzorgvuldig uitgevoerde reparaties
– boten met grove reparaties of scherpe onderdelen
– voetensteunen die vast zitten met te lange bouten die vervolgens uitsteken aan de zijkanten van de boot
– bumpers op voor- of achterkant die van ondeugdelijk materiaal zijn gemaakt
– boten die onder de tape zitten i.p.v. netjes gerepareerd zijn
– zwemvesten die te dun of te klein zijn en te weinig bescherming bieden
Zie de nota voor verdere toelichting.

Aandachtspunt Uniformiteit:
– alle spelers in 1 team hebben dezelfde kleur boot
– alle spelers in 1 team hebben dezelfde kleur zwemvest
– alle spelers in 1 team hebben dezelfde kleur helm
– op de helm staan aan beide kanten de spelersnummers, goed leesbaar, vermeld en die komt uiteraard overeen met de nummer op het zwemvest
– op het zwemvest zit voor en achter een goed leesbaar spelersnummer vermeld
Zie de nota voor verdere toelichting

Categorieën: Nieuws