Hierbij nodigt de kanopolocommissie alle bij de Watersportverbond aangesloten verenigingen uit deel te nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen Kanopolo 2015.

datum, locatie en categorie:
– 9 en 10 mei Den Haag (Windhappers) Hoofd-, 1ste , 2de en 3de klasse
– 20 en 21 juni Amsterdam (Viking) Hoofd-, Junioren-, 1ste , 2de en 3de én dames klasse
– 12 en 13 september Helmond (Helmvaarders) Hoofd-, Junioren-, 1ste , 2 de en 3de én dames klasse

inschrijfgeld per categorie:
– Hoofdklasse € 175,00 – plaatsing o.b.v. resultaat 2014
– 1 ste klasse € 150,00 – plaatsing o.b.v. resultaat 2014
– 2 de en 3de klasse € 100,00 – vrije inschrijving (beoordeling competitie commissie)
– Junioren klasse € 75,00 alle spelers dienen aan de leeftijdseis te voldoen.

Dames klasse – zelfde opzet als in 2014, zie hieronder meer info *

Inschrijven kan op http://nk.kanopolo.nl/inschrijven/

Gelijktijdig met de inschrijving dient u het verschuldigde inschrijfgeld over te maken op:
Bankrekeningnr. NL95 INGB 0006 1013 56 ten name van Stichting Kanoactiviteiten, te Nieuwegein
o.v.v. NK kanopolo 2015 + ‘naam team’

Belangrijk om te weten: Het eerste weekend kent per klasse 1 speeldag;
Zaterdag 9 mei: Hoofd- en eerste klasse,
Zondag 10 mei: tweede en derde klasse

* Dames klasse * Na een succesvolle introductie in 2014 zetten we dit jaar weer in op een specifieke dames klasse. Met alle dames die willen kanopoloën worden teams samengesteld die samen een halve competitie tegen elkaar spelen. LET OP: de dames klasse staat naast de andere klassen. Spelers mogen óók voor een mixteam in de andere (reguliere heren) klassen uitkomen. Zie het andere nieuwsbericht voor een uitgebreide toelichting

De sluitingsdatum van de inschrijving voor het NK 2014 is 1 mei 2015.