Op dinsdag 13 december is de kanopolocommissie van het Watersportverbond bij elkaar gekomen om het afgelopen jaar te evalueren. Hieronder vindt de geïnteresseerde lezer een samenvatting van hetgeen besproken is die avond. Voor vragen of opmerkingen kan de commissie uiteraard benaderd worden.

Vergadering 13 december 2016
Aanwezig: Martijn Rol (vz + not), Hans Janssen, Ronald Sluyp, Jacques Webbers, Wouter Wiedemeijer en Joris Heesakkers. Afgemeld: Sytse van der Zwan en Michiel Verhoef.

(1) Terugblik 2016
Terugkijkend op 2016 zijn we redelijk tevreden over de activiteiten die zijn ondernomen: NK georganiseerd, 4 selecties naar het WK, Opzet scheidsrechterscursus klaar, mooie PR via ZappSport en NOS op 3, deelgenomen aan de Olympic Experience (meer dan 6000 kinderen hebben daar gezeild of kanopolo gespeeld). Echter commissie zelf functioneerde beperkt, o.a. door dat Ronald geen tijd had om zijn voorzittersrol goed in te vullen. De NK organisatie heeft een te kort aan organiserende vrijwilligers. Ook Breedtesport lag stil. Besloten is dat Ronald een stap terug doet als voorzitter, maar wel actief blijf in de commissie. Martijn Rol zal hem opvolgen als voorzitter. Wouter Wiedemeijer treedt toe tot de commissie en zal Joris ondersteunen in de NK organisatie.

(2) Nederlands Kampioenschap (aandachtsgebied Joris)
Het NK is succesvol gehouden over 3 weekenden in Uithoorn, Den Haag en Helmond met Odysseus als kampioen in de Hoofdklasse. Aandachtspunten voor komend jaar:
– locaties; afgelopen jaar kwam er door terugtrekken van een van de beoogde locaties, veel werkdruk bij Joris te liggen om tijdig drie passende NK locaties te vinden. Voor komend jaar zal Wouter extra ondersteuning hierin bieden.
– Huishoudelijk reglement is gedateerd. Concept voor nieuw reglement is opgesteld door Martijn en ligt bij Ronald ter controle. O.a. zaken als het uitwisselen van spelers tussen 2 teams van een en dezelfde club uitkomend in dezelfde klasse zal worden vast gelegd. De nieuwe reglementen zullen op www.kanopolo.nl worden gepubliceerd.
– Besproken is een voorstel om de Hoofdklasse al afgerond te hebben na de twee weekenden in mei/juni en dus al voor de zomer een landskampioen te hebben i.p.v. in september. Dit omdat op deze manier de landskampioen in hetzelfde jaar al mee kan doen aan de Europese Clubkampioenschappen (ECC) in september en omdat het minder belastend is voor de teams met veel Oranje internationals. De vele voors en tegens zijn besproken en er is nu voor gekozen om ook in het laatste weekend Hoofdklasse wedstrijden te houden; dit omdat anders het seizoen voor alle teams in de hoofdklasse (in Nederland) al begin juli klaar is en er enkel nog buitenlandse toernooien resteren. De commissie wil echter een volledig seizoen houden voor alle klasses.
– Vanuit de commissie zal er strikter gecontroleerd worden op de inschrijvingen voor de ECC; dit jaar speelde landskampioen Groningen met diverse spelers van andere clubs i.p.v. met spelers van de eigen club.

(3) Kalender (Hans)
Wordt door Hans voor zowel Nederland als de ECA bijgehouden (www.kanopolo-oranje.nl en www.canoepolo-tournaments.eu). Vanuit het Watersportverbond (WSV ) zal de ECA verzocht worden om de data voor de ECA Cup vast te leggen voor de komende 5 jaar. Momenteel wordt er te vaak geschoven met de ECA data en dit is voor het bepalen van de nationale toernooidata een crime.

(4) Nationale Selecties (Jacques) 
Dames – 21 jaar: goed gepresteerd op het WK, als team goed gevaren. Uiteindelijk op een verdienstelijke zevende plaats geëindigd.
Heren – 21 jaar:  helaas teleurstellend gepresteerd op het WK. Uiteindelijk als elfde geëindigd.
Dames: uitstekend gepresteerd, halve finaleplaats behaald, helaas niet weten om te zetten naar een medaille en als vierde geëindigd. Daardoor wel geplaatst voor de World Games komend jaar.
Heren: het seizoen begon goed met een eindoverwinning in het eerste toernooi om de ECA Cup. Echter deze lijn werd niet doorgetrokken en het seizoen eindigde teleurstellend met een 9e plaats op het WK.

Bij de Heren O-21 jaar stopt Martin Oving als coach, Sander Smorenberg zal doorgaan. Bij de Dames stopt Michiel Boonacker als coach. Voor zowel Heren O-21 jaar als de Dames wordt gezocht naar (een) passende vervanger(s). Bij de Heren wordt gekeken naar uitbreiding van de technische staf met nog een extra coach naast de huidige coach Kasper Schagen. Bij de Dames O-21 jaar gaat Lieske de Wit door en zal de staf worden uitgebreid omdat coach Marijke Dijkman ook als speler actief is bij de Dames en zij tot aan de World Games hier haar focus op zal hebben. Coördinatie van dit alles ligt bij Jacques Webbers.

(5) Breedtesport (Michiel)
Michiel Verhoef is dit jaar gestart als coördinator voor breedtesport, maar heeft hier door privé omstandigheden geen vervolg aan kunnen geven. Martijn zal contact met hem opnemen om te kijken hoe toch de juiste stappen te zetten om de sport te stimuleren. Kanopolo heeft wel meegedaan aan de Olympic Experience en dit is zo goed bevallen dat voor komend jaar kanopolo ook mee zal draaien in de Optimist on Tour.

(6) Scheidsrechters (Martijn/Sytse)
Alle scheidsrechters die meedoen aan het NK zijn ingedeeld naar niveau o.b.v. NOS*NSF normering.
Voor komend jaar staat een verdiepingscursus voor beginnende en doorgroeiende scheidsrechters gepland.
Voor scheidsrechters met ICF potentie of HK niveau wordt gekeken naar een apart coachingstraject

(7) Trainerscursus (Sytse) 
Er is een formele cursus voor trainers kanopolo. Sytse geeft deze cursus, WSV coördineert. Echter dit jaar zijn er geen aanmeldingen voor geweest. Conclusie is dat de cursus beter gepromoot moet worden op site e.d..

Einde verslag 

Categorieën: Nieuws