Nog een weekje en dan beginnen de Nederlandse Kampioenschappen met het eerste weekend bij Rijnland, Leiderdorp. In Leiderdorp zullen de teams van de Hoofd- en Damesklasse het water op gaan. In juni volgt het tweede weekend voor alle klassen in Den Haag. Voor alle teams, spelers en scheidsrechters graag nog aandacht voor de volgende punten:

(1) materiaal. Voor een ieders veiligheid is het van belang dat je als speler je materiaal op orde hebt. Ook voor de uniforme uitstraling van je team is het van belang dat je materiaal voldoet aan alle regels. Voor Hoofdklasse en Eerste klasse teams geldt dat zij dienen te voldoen aan de ICF regels. Voor teams in lagere klassen is de organisatie enigszins coulanter op ‘uniformiteit’ en uitstraling. Uiteraard wordt er op ‘veiligheid’ geen concessies gedaan: bumpers dienen goed te zijn, zwemvesten veilig, peddels niet beschadigd, helmen voldoende beschermend. Gedurende het NK zullen er periodiek, steeksproefgewijs, controles worden uitgevoerd. Verder is het de taak aan scheidsrechters om spelers met ondeugdelijk materiaal niet aan een wedstrijd te laten deelnemen. Zie deze link voor een volledige toelichting.

(2) scheidsrechters.
Zonder scheidsrechters geen wedstrijden! We streven er naar om op elke wedstrijd goede scheidsrechters te plaatsen die op eerlijke, neutrale wijze een wedstrijd leiden. Beginnende scheidsrechters worden daarbij uiteraard ook ingezet, maar in een wedstrijd wel gekoppeld aan een ervaren scheidsrechter. Daarnaast zullen scheidsrechters weer steeksproefsgewijs gecontroleerd worden. Scheidsrechters die dit willen, kunnen de NK organisatie vragen of begeleiding en beoordeling mogelijk is.

Vorig jaar waren de belangrijkste aandachtspunten al vast gelegd in een presentatie; zie hier. Voor toelichting kunnen scheidsrechters uiteraard terecht bij hoofdscheidsrechter Danny Buis of ICF scheidsrechters Martijn Rol of Niels van Santen.

Voor scheidsrechters in 2018 nog aandacht voor:
– kleding: scheidsrechters horen in het zwart te fluiten!
– wedstrijdformulier: zorg dat deze volledig is ingevuld!
– in Hoofd- en Eerste Klasse graag werken met lijnrechters.

(3) opzet NK
Zoals in januari al bekend gemaakt heeft de competitie vanaf dit seizoen een andere opzet. Voor de volledigheid wijzen wij nog even op de toelichting hierop: www.kanopolo.nl/competitie-opzet-nk-kanopolo-2018-en-verder/.

Tenslotte: het wedstrijdschema voor volgend weekend volgt z.s.m..

Categorieën: Nieuws