Per 1 januari 2019 zijn de nieuwe ICF regels voor Kanopolo van kracht. Het nieuwe Engelstalige reglement met daarin opgenomen de aanpassingen, vind je op de ICF site (zie link onderaan dit bericht). Momenteel is de Kanopolocommissie druk met de Nederlandse vertaling. Deze zal z.s.m., uiterlijk voor aanvang van het seizoen in april, worden gepubliceerd. Verder zal er in april een sessie te worden georganiseerd voor scheidsrechters/verenigingen om de regels toe te lichten. Hier onder vind je al de belangrijkste wijzigingen. Mocht je naar aanleiding hier van vragen hebben, mail deze dan naar martijn.rol@kanopolo.nl

Belangrijkste aanpassingen op een rij, eventueel tussen aanhalingstekens en cursief geschreven de vertaling van de regel met daarvoor enige duiding vanuit de commissie.

(1) Spelhervatting
De regels m.b.t. de hervatting van het spel na een goal is duidelijker beschreven dan voorheen. De nieuwe regel lijkt ons voldoende duidelijk:
“Nadat een doelpunt is gemaakt dient het team dat het doelpunt heeft gemaakt, zo snel mogelijk te zijn teruggekeerd op de eigen speelhelft. Elke opzettelijke vertraging zal worden bestraft met een groene kaart voor onsportief gedrag. De eerste scheidsrechter mag het spel hervatten zodra het aanvallende team gereed is, zelfs wanneer niet meer dan drie (3) spelers van het verdedigende team zijn teruggekeerd op hun eigen helft. Geen van de verdedigende spelers mag eerder deelnemen aan het spel totdat zij met hun lichaam over de middenlijn op hun eigen speelhelft zijn. Overtreding resulteert in een gele kaart voor de overtredende speler(s).”

(2) ‘Chicken wing’
De regel m.b.t. de zogenaamde ‘chicken wing’ is aangescherpt – dit is het meenemen van de bal tijdens het kanoën terwijl deze onder de arm vast geklemd zit. Dit mag niet.
“Het is een speler niet toegestaan om de kajak te verplaatsen terwijl hij zijn peddel in beide handen heeft en ondertussen ook de bal op een of andere manier meeneemt”

(3) Met de hand het gooien van de bal (door de tegenstander) voorkomen
Er is/was veel discussie wanneer je precies een overtreding maakt wanneer iemand op doel gooit en je met je hand dit probeert te verdedigen. Dit heeft men nu verduidelijkt. Als iemand actief bezig is met gooien en vervolgens wordt zijn hand (of arm of de bal zelf) van opzij of van achteren aangetikt, dan moet dit worden beschouwd als gevaarlijk spel.
“Een aanval met de hand van opzij of van achteren op een speler die de bal gooit en waarbij deze hand de arm van de gooiende speler raakt of terugtrekt.”
en
“Een speler die een krachtige actie uitvoert met een of beide handen, die leidt tot significant contact met de arm van de tegenstander, of met de bal die nog in contact is met de hand van de tegenstander”

(4) Illegaal duel in het 6 meter gebied (‘illegal jostle’ in het Engels)
Voorheen mocht je een tegenstander maximaal 0,5 meter verplaatsen tijdens een duel in het 6 meter gebied. Dit is nu uitgebreid naar 2 meter. Voortaan is een duel in het 6 meter gebied illegaal:
“Wanneer een speler stil ligt of tracht zijn positie te handhaven (in het zes meter gebied) en zijn lichaam wordt meer dan twee (2) meter verplaatst door middel van voortdurend contact met de kajak van een tegenstander.”

(5) Gele en groene kaart
Het bestaande kaartsysteem is volledig op de schop gegaan. De belangrijkste aanpassingen:

  • Een speler kan per wedstrijd maximaal 1 groene kaart krijgen. Elke hierop volgende overtreding door die speler die de scheidsrechter normaal gesproken minimaal met groen zou bestraffen, is een gele kaart. Of te wel: 2e groen is geel (ongeacht de overtreding). Verder geldt uiteraard: 2 keer geel is rood.
  • De teamwaarschuwing zoals wij deze kende (een collectieve groene kaart voor een heel team voor een (1) specifieke overtreding, waarna de eerst volgende soortgelijke overtreding tot een gele kaart leidt) is afgeschaft.
  • Een team kan per wedstrijd maximaal 3 groene kaarten krijgen. Elke hierop volgende overtreding die minimaal met groen bestraft dient te worden, is een gele kaart. Dus kaart 4 = geel. Kaart 5 = geel, etc.. Dus na 3 groene kaarten, geef je als scheidsrechter geen groene kaarten meer aan dat team, alleen nog gele kaarten.
  • Als een coach groen krijgt dan telt deze ook mee met het aantal kaarten die de spelers van het team hebben gekregen. Dus een groene kaart voor de coach dat de 4e (of 5e, 6e, etc) kaart is voor het team, is dus een gele kaart. Alleen niet voor de coach, maar voor de aanvoerder van het team!
  • Een gele kaart leidt tot 2 minuten tijdstraf. Echter er is voortaan sprake van ‘Power Play’: als er door de tegenstander gescoord wordt binnen deze 2 minuten, dan komt de resterende tijd te vervallen en mag de speler weer terugkeren in de wedstrijd.
  • Bij een Penalty dient er altijd een gele kaart gegeven te worden! Voor specifiek deze gele kaart geldt de Power Play regel NIET. Of te wel, deze 2 minuten moeten volledig worden uitgezeten achter de lijn ongeacht of er gescoord wordt.
  • Bij overtredingen in de laatste minuut (20e) van de wedstrijd mogen er geen groene kaarten meer gegeven worden. Een overtreding die de scheidsrechter wil bestraffen met een kaart, dient dan minimaal met geel te worden bestraft
  • Het hinderen van het nemen van een corner, doellijnworp of zijlijnworp met de kajak moet worden ontmoedigt met een groene kaart.

(6) Penalty
De Penalty verandert ook volledig: voortaan is die met een goalkeeper. Waarbij de speler die de penalty neemt, op de 4 meter (stil) moet liggen om te scoren. De keeper dient eveneens stil te liggen. Diegene die de overtreding begaat, waardoor de penalty wordt gegeven, krijgt een gele kaart en de bijbehorende tijdstraf van 2 minuten dient volledig te worden uitgezeten. De speler waarop de overtreding is begaan dient de penalty te nemen (tenzij hij of zij zo geblesseerd is dat er gewisseld moet worden; dan neemt de wisselspeler die er in komt de penalty). Tijdens het nemen van de penalty moeten de andere spelers buiten het zes meter gebied liggen. Zij mogen pas weer meedoen als de bal de hand verlaat.

Let op: als het doel niet verdedigt was door een doelverdediger toen de overtreding werd begaan (bijv. bij een counter of een schot van afstand op een onverdedigd doel), dan geldt de regel dat de penalty genomen wordt ZONDER keeper.

De Engelstalige versie van de spelregels vind je hier: https://www.canoeicf.com/sites/default/files/canoe_polo_competition_rules_2019_after_congress.pdf

De volledige Nederlandstalige versie volgt z.s.m. op deze site

Vragen/opmerkingen? Mail martijn.rol@kanopolo.nl

 

 

 

Categorieën: Nieuws