Nieuws voor de verenigingen

De Kanopolocommissie van het Watersportverbond zal komend jaar opnieuw worden vorm gegeven. Na zoveel jaar actieve (vrijwilligers)dienst voor de bond stoppen een aantal van de huidige leden. Voor komende winter is het plan om:

  • een nieuwe commissie te vormen
  • een plan op te stellen hoe we kanopolo de komende 3-5 jaar willen laten groeien
  • in maart/april wil de commissie dit plan presenteren aan alle (kanopolo) verenigingen

Streven is om een commissie te vormen rond een kerngroep van circa 6-7 mensen. Daarom heen wordt een groep van vrijwilligers gevormd die de commissie helpen. Denk dan aan helpen bij de organisatie van het NK, scheidsrechterscursus, materiaalcontrole, sponsoring, etc.. Maar ook de bondscoaches van de vier selecties zijn vrijwilligers die onze sport willen doen groeien. Voor de nieuwe commissie hebben zich al aangemeld: Martijn de Vries (kanovereniging Michiel de Ruyter), Joris Heesakkers (Helmvaarders), Danny Buis (Hoofdscheids NK), Jacques Webbers (Rijnland) en Martijn Rol (Odysseus, huidig voorzitter). Maar uiteraard is er ruimte voor meer mensen, zowel voor zitting in de commissie als het helpen bij een van de ondersteunende vrijwilligerstaken. Wil jij ook helpen in de verdere ontwikkeling van onze sport, meldt je dan nu aan bij Martijn Rol (06-14388885).

De nieuwe commissie moet formeel worden goedgekeurd door het Kanoplatform van de bond. Dit zal komende winter gebeuren. Vervolgens zal eind maart/begin april een datum worden geprikt om alle verenigingen uit te nodigen voor een bijeenkomst in het bondsgebouw in Utrecht voor presentatie van de commissie en haar plannen.

Meer weten? Bel Martijn!

Aanvulling 17 november: de nieuwe commissie heeft op 16 november voor het eerst een gezamenlijk overleg gehad. Zie het verslag op: https://www.kanopolo.nl/informatie/commissie/ 

Categorieën: Nieuws