Vanuit het Watersportverbond worden algemene opleidingen aangeboden tot kano-instructeur.
Check: www.watersportverbond.nl/opleidingen

Voor kanopolo is er sinds kort de basiscursus kanopolotrainer/coach, niveau 2. Dit is een cursus van 6 dagdelen waarin je als beginnende coach onderwezen wordt in didactische vaardigheden, techniek, tactiek en kanopolo. Als je hier voor interesse hebt, vul dan het formulier in op

http://www.watersportverbond.nl/opleidingen/instructeurs/kano-instructeur/ 

Let op: vul op het formulier bij de vraag ‘In welke opleiding heb je interesse‘ bij ‘anders‘ in: kanopolo
Dit verzoek komt binnen bij het Watersportverbond en zij zullen het vervolg coördineren.

Daarnaast organiseert de Commissie Kanopolo periodiek een ‘Open Trainingsdag’ waarop beginnende coaches bij elkaar komen om onderwezen te worden in de basisbeginselen van kanopolo en met elkaar kennis en tips kunnen uitdelen. Zodra de datum bekend is, zal deze op de kalender en de nieuwspagina worden bekend gemaakt.