Spel- en wedstrijdreglementen

Spelregels
Het ICF spelreglement vormt het belangrijkste onderdeel om wedstrijden goed te laten verlopen. In november is door het ICF Congres een groot aantal wijzigingen goedgekeurd in de spelregels. Deze gaan in per 1 januari 2019. Zie voor het officiële, Engelstalige document met daarin alle spelregels en wijzigingen (in ‘trackchanges’ vermeld) hier: https://www.canoeicf.com/sites/default/files/canoe_polo_competition_rules_2019_after_congress.pdf

Op korte termijn zal de commissie met een korte samenvatting komen van de belangrijkste wijzigingen. Voor het HIT toernooi in april zal de Nederlandse vertaling van de ICF regels gepubliceerd worden. Tevens zal er begin april een trainingssessie worden georganiseerd voor scheidsrechters/verenigingen.

De oude Nederlandse vertaling van de ICF regels (actief tot en met december 2018): ICF-Kanopolo-regels-Nederlands-1.0.pdf

Het originele, Engelse, ICF spelreglement is ook terug te vinden op de website van de ICF: http://www.canoeicf.com/


Materiaalcontrole

Om de regels rondom materiaalcontrole te verduidelijken heeft de commissie de volgende nota opgesteld welke leidend is voor alle eisen m.b.t. spelersmateriaal tijdens het Nederlands Kampioenschap vanaf 2016 en verder.
Materiaalcontrole NK Kanopolo 2016-2017 DEFINITIEF

NK Wedstrijdreglement
Tenslotte is er het formele Watersportverbond wedstrijdreglement voor NK en toernooien. In dit reglement zijn alle regels vast gelegd rondom deelname aan de Nederlandse kampioenschappen en/of toernooien.
Check: wedstrijdreglement kanopolo voor NK en toernooien 2017