Spelregels
Het ICF spelreglement vormt het belangrijkste onderdeel om wedstrijden goed te laten verlopen. Zie voor het officiële, Engelstalige document met daarin alle spelregels de ICF site: ICF Competition Rules 

De ICF spelregels zijn vertaald naar het Nederlands. De vertaling is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt, mochten lezers toch fouten constateren laat dit dan s.v.p. weten. De Engelse, officiële spelregels zijn altijd leidend ten opzichte van de Nederlandse vertaling.  

NL vertaling: ICF – kanopolo regels – april 2019 versie 1.1


NK Wedstrijdreglement

Het formele Watersportverbond wedstrijdreglement voor NK en toernooien. In dit reglement zijn alle regels vast gelegd rondom deelname aan de Nederlandse kampioenschappen en/of toernooien. Check: wedstrijdreglement kanopolo

Voor meer informatie over de opzet van het NK en de wijze waarop de competitie wordt vorm gegeven : competitie opzet NK Kanopolo 2018 en verder


Materiaalcontrole

Om de regels rondom materiaalcontrole te verduidelijken heeft de commissie de volgende nota opgesteld welke sinds 2016 leidend is voor alle eisen m.b.t. spelersmateriaal tijdens het Nederlands Kampioenschap. Zie Materiaalcontrole NK Kanopolo 2016-2017 DEFINITIEF