Spel- en wedstrijdreglementen

Het ICF spelreglement vormt het belangrijkste onderdeel om wedstrijden goed te laten verlopen.
Check de volgende pdf voor alle kanopolo-regels (Nederlandse vertaling van de ICF regels): ICF-Kanopolo-regels-Nederlands-1.0.pdf

Het originele, Engelse, ICF spelreglement is ook terug te vinden op de website van de ICF: http://www.canoeicf.com/technical-information

Om de regels rondom materiaalcontrole te verduidelijken heeft de commissie de volgende nota opgesteld welke leidend is voor alle eisen m.b.t. spelersmateriaal tijdens het Nederlands Kampioenschap.
Materiaalcontrole NK Kanopolo 2016-2017 DEFINITIEF

Tenslotte is er voor het formele Watersportverbond wedstrijdreglement voor NK en toernooien.In dit reglement zijn alle regels vast gelegd rondom deelname aan de Nederlandse kampioenschappen en/of toernooien.
Check: wedstrijdreglement kanopolo voor NK en toernooien 2017