Periodiek organiseert de commissie curcusdagen voor (beginnende) scheidsrechters om daar de spelregels en theorie te leren. Voor 2019 zal in april een bijeenkomst worden georganiseerd voor alle verenigingen om dieper in te gaan op de recente wijzigingen in de spelregels. Later in het seizoen zal een theoriecursus voor beginnende scheidsrechters worden georganiseerd.

Van deelnemers wordt verwacht dat ze bekend zijn met de ICF regels (Nederlandse versie te downloaden op deze pagina, Engelse versie op www.canoeicf.com). Tevens wordt verwacht dat ze op diverse toernooien na de cursus ervaring op gaan doen als scheidsrechter zodat ze tijdens het NK in de praktijk getoetst kunnen worden.

Niveau indeling:
Samen met het Watersportverbond en het NOC*NSF zijn formele functieprofielen ontwikkeld aan de hand waarvan scheidsrechters Kanopolo ingedeeld kunnen worden in een niveau. Er zijn drie niveaus, samengevat houden de niveaus het volgende in:
– niveau 2: scheidsrechter met basis kennis van de regels en in staat om een wedstrijd in de 2e/3e klasse te leiden
– niveau 3: scheidsrechter met uitgebreide kennis van de regels en voldoende ervaring om een wedstrijd in de 1e klasse te leiden
– niveau 4: ervaren scheidsrechter met uitgebreide kennis van de regels, capabel om wedstrijden inde hoofdklasse te leiden en in staat om scheidsrechters van een lager niveau te begeleiden.
De volledige omschrijving van de functieprofielen zijn voor geïnteresseerden bij ons op te vragen. 

De cursusdagen zijn gericht op scheidsrechters die beginnen en richting niveau 2 willen doorstromen.

Voor scheidsrechters die ingedeeld staan op niveau 3 en door willen stromen naar niveau 4, daar wordt nog een apart programma voor ontwikkeld. Daarnaast willen we kijken hoe we de scheidsrechters van niveau 4 kunnen stimuleren om nog beter te worden.

Meer vragen, mail naar martijn.rol@kanopolo.nl