Dit artikel wordt periodiek geactualiseerd. Laatste actualisatie: 29 maart 2021

In verband met de aangescherpte corona-richtlijnen zijn er de nodige restricties voor kanopolo in Nederland. Er gelden verscherpte maatregelen voor contactsport, dus ook voor kanopolo. Per 3 maart geldt voor spelers van 27 jaar en ouder dat wedstrijden en trainingen in groepsverband niet toegestaan zijn en trainen mag enkel op 1,5 meter afstand van elkaar, in groepjes van maximaal 4 personen. Voor jongeren (de overheid hanteert een leeftijdgrens tot en met 26 jaar) geldt dat zij wel in groepsverband en binnen 1,5 meter van elkaar mogen trainen. Ook hier is natuurlijk het advies om de hygiëne maatregelen zo goed mogelijk op te volgen. Op de kant dient de 1,5 meter maatregel nageleefd te worden.

Advies aan sportverenigingen is om een protocol op te stellen hoe op de vereniging om te gaan met de corona-richtlijnen, o.a. om duidelijkheid te geven aan spelers, trainers en ouders hoe je voldoende afstand bewaard, bij aankomst en vertrek, bij omkleden, etc.. Verder de continue oproep: hebben jij of huisgenoten klachten, blijf dan thuis en laat je testen!

De voorwaarden voor sporten kunnen per gemeenten of veiligheidsregio verschillen. Kortom, check de richtlijnen van jouw veiligheidsregio of gemeente!

We volgen verder het beleid van de Nederlandse overheid in combinatie met de adviezen en richtlijnen van het NOC*NSF en het Watersportverbond. Zie voor meer informatie over corona en watersport: https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/coronavirus
Meer informatie, zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Categorieën: verenigingnieuws