Dit artikel wordt periodiek geactualiseerd. Laatste actualisatie: 7 juli

In verband met de corona uitbraak vanaf maart van dit jaar, zijn er de nodige restricties voor kanopolo in Nederland. We volgen hier in het beleid van de Nederlandse overheid in combinatie met de adviezen en richtlijnen van het NOC*NSF en het Watersportverbond. Zie voor meer informatie over corona en watersport: https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/coronavirus

Vanaf 1 juli heeft de overheid de beperkende maatregelen voor contactsporten versoepeld. Kanopolo mag weer volop beoefend worden. Op het water hoeft er geen rekening meer gehouden worden met de 1,5 meter richtlijnen. Echter op de kant gelden deze nog wel voor volwassenen! Advies aan sportverenigingen is om een kort protocol op te stellen hoe op de vereniging om te gaan met de corona-richtlijnen, oa om duidelijkheid te geven aan spelers, trainers en ouders hoe je op de kant voldoende afstand bewaard, bij aankomst en vertrek, bij omkleden, etc.. Verder de continue oproep: hebben jij of huisgenoten klachten, blijf dan thuis en laat je testen!

Wedstrijden en toernooien mogen weer gehouden worden. Ook hier geldt dat op het water spelers contact met elkaar mogen hebben. Op de kant gelden echter de 1,5 meter richtlijnen. Verenigingen die wedstrijden of toernooien organiseren, hebben dan ook de taak te zorgen voor een veilige omgeving op de kant. Voor kantines gelden dezelfde beperkende maatregelen als voor reguliere horeca. Verder geldt dat er buiten maximaal 250 mensen en binnen maximaal 100 mensen samen mogen zijn (op 1,5 meter afstand als ze niet tot hetzelfde huishouden behoren….) De voorwaarden voor het organiseren van een sportevent of toernooi, kunnen per gemeenten of veiligheidsregio verschillen. Ook kan het zijn dat de gemeente een vergunning moet afgeven. Kortom, informeer bij je gemeente als er een toernooi georganiseerd wordt.

Meer informatie, zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

NK gaat niet door
De aangescherpte maatregelen per 23 maart en de aanpassingen per 11 mei, leiden er toe dat grote sportevents geen doorgang kunnen vinden. De Kanopolocommissie ziet hier door onvoldoende basis voor een volwaardig Nederlands Kampioenschap. Dit houdt in dat het NK en alle bijbehorende speelweekenden in mei, juni en september zijn geannuleerd. De Kanopolocommissie streeft er wel naar om in september een informeel bekertoernooi voor de fun te organiseren. Dit zal in de weekenden van 5-6 september, 19-20 september en 26-27 september plaats vinden. Doorgang hiervan is uiteraard afhankelijk van het overheidsbeleid m.b.t. corona. Meer informatie: Canoepolo Fever Cup

Diverse sportactiviteiten voor het seizoen 2020 zijn geannuleerd:

  • Het verbieden van (vergunningsplichtige of meldplichtige) events tot en met 1 juni heeft ook tot gevolg dat de internationale toernooien van Helmond (HIT), Uithoorn (Amsterdam Open) en Venlo (Haventoernooi) niet door zullen gaan. Ook alle andere Nederlandse toernooien tot 1 september zijn in beginsel geannuleerd. Verdere communicatie hier over laat de kanopolocommissie over aan de cluborganisaties zelf.
  • Eerder is al besloten dat de scheidsrechterscursus van zondag 22 maart wordt geannuleerd. Dit geldt ook voor de ‘wervingsmiddag’ die dezelfde dag gepland stond. De cursus zal in een later stadium worden ingehaald. Ook de ‘train-de-trainers’ dag van 13 juni is geannuleerd en zal in een later stadium worden ingehaald.
  • Vanuit de organisaties van het Charleroi Toernooi (2-3 mei) en de Duitsland Cup (Essen, 30 en 31 mei, 1 juni) is bericht ontvangen dat deze toernooien niet doorgaan. Verwachting is dat alle (buitenlandse) clubtoernooien tot en met augustus geen doorgang zullen vinden. Communicatie hierover is aan de organisatie van de toernooien zelf.
  • De ECA heeft bekend gemaakt dat alle internationale ECA toernooien tot en met medio augustus geannuleerd worden. Voor Kanopolo zijn dit de ECA Cup in Mechelen (‘Vlaanderen Cup’, 27 en 28 juni en de ECA Cup in Essen (25 en 26 juli). Dit jaar dus geen ECA Cup. Vooralsnog staan de ECC (clubkampioenschappen) nog wel op het programma in eerste weekend oktober. Mocht dit doorgang vinden, dan zal de Kanopolocommissie in overleg gaan om te bezien of Nederland hier aan kan deelnemen en zo ja, met welke teams. Dit uiteraard ook weer onder voorbehoud van het dan geldende overheidsbeleid en het beleid van NOC*NSF en Watersportverbond.
  • Het ICF heeft bekend gemaakt dat de Wereldkampioenschappen in Rome verplaatst worden van september 2020 naar april 2021.
Categorieën: verenigingnieuws